اطلاعات شخصی

نام : داریوش
• نام خانوادگی : محمدی زاده
• نام پدر : اکبر
• کد ملی: ۱۹۵۰۵۳۳۰۳۴
• شماره تماس : ۰۹۱۶۶۵۱۲۶۷۵
• آدرس ایمیل : daruosh343@gmail.com