سوابق اجرایی

• اشتغال به کار در واحد روابط کار (هیئت تشخیص) اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بندرامام خمینی بین سنوات ۸۰ تا ۸۲ .
• وکیل پایه یک دادگستری.
• کارشناس ارشد و مشاور حقوقی مدیر کل سازمان بنادر و دریانوردی استان خوزستان-بندرامام خمینی- در انعقاد قراردادها و پیمان ها و پیگیری پرونده های مرجوعه آن سازمان بین سنوات ۸۵ لغایت خردادماه سال ۹۳
• کارشناس ارشد و مشاور حقوقی مدیریت پتروشیمی اروند در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حال حاضر.
• انجام وکالت در مراجع قضایی کشور پیرامون پیگیری و یا حل و فصل برخی دعاوی مرتبط بین صاحبان کالا، شرکت های کریری و فورواردری (حمل و نقل دریائی و زمینی) با یکدیگر و نمایندگی ادارات کل دریانوردی بنادر آبادان، سجافی و بندر امام خمینی و برخی پتروشیمی های مستقر در مناطق ویژه اقتصادی از سال ۱۳۷۶ تا کنون.
• پیگیری پرونده های عدیده و متنوع ناشی از حوادث (مصدومیت و فوت)و بیماری های ناشی از کار واقع در سطح شرکت های مستقر در مجامع بندری آبادان، امام خمینی، مناطق ویژه اقتصادی و… از طریق مراجع قضائی و غیر قضائی و شرکت های بیمه گر.