سوابق تدریس

مدرس دانشکده های حقوق،
تدریس دروس حقوق مدنی،
تدریس حقوق تجارت،
تدریس حقوق تجارت بین الملل،
تدریس حقوق دریائی در پنج دوره (ثبت شناور ها، رهن دریائی و حقوق ممتاز، تحدید مسئولیت و…).

دانشکده های مدیریت امور گمرکی، (دانشگاه جامع علمی کاربردی خلیج فارس بندر امام خمینی (ره))- تدریس مقررات صادرات و واردات (مکانیسم واردات، کارت بازرگانی، مرزنشینان و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی)- تدریس قاچاق و تخلفات گمرکی• دانشکده مدیریت خدمات بندری و لنگرگاه ها، (دانشگاه جامع علمی کاربردی خلیج فارس بندر امام خمینی (ره))تدریس متصدیان حمل و نقل دریائی و فورواردری
تدریس مبانی لجستیک بنادر (ایمنی و استاندارد حمل و نقل مجامع بندری، قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی و بین الملل جاده ای بین شهری کالا و مسافر)
،تدریس ایمنی و استاندارد حمل و نقل مجامع بندری، قوانین و مقررات حمل و نقل داخلی. دانشکده ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی ، (دانشگاه جامع علمی کاربردی خلیج فارس بندر امام خمینی (ره))
تدریس قانون نظام صنفی مصوب سال ۸۲ و اصلاحی ۹۲.
تدریس ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی. مدرس شرکت آموزشی پتروشیمی ره آوران جنوب واقع در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی،
تدریس مباحث مصوب واحد آموزش شرکت های طرف قرارداد شرکت پتروشیمی. مدرس واحد آموزش سازمان بنادر و دریانوردی.
-تدریس مباحث آموزشی مصوب واحد آموزش امور دریائی و بندری سازمان بنادر و دریانوردی، جهت؛ – مدیریت عامل شرکت ها و موسسات ترابری کارگزاری دریائی در هر دو حوزه دریائی و بندری. شامل؛- شرکت های نمایندگی کشتیرانی(Agenty)، – پا یانه های بندری سوخت رسانی، – تخلیه و بارگیری،

آذوقه رسانی و… .
قانون کار در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صنعتی، تدریس روابط کار و دعاوی ناشی از آن. در واحد دانشگاهی و برخی شرکت های فعال در سطح منطقه.
تدریس بیماری ها و حوادث ناشی از کار.