درباره ما

اعلام آمادگی جهت انجام فعالیت دریائی و بندری در دو حوزه دریا و اماکن گمرکی واقع در مجامع اقتصادی، تجاری صنعتی و اقتصادی بندری

نظر به این که شرکت های متبوعه در راستای اجرای هر قسم عملیات تصدی گری پایانه های بندری و نمایندگی کشتیرانی به شرح موضوع فعالیت های زیر به ثبت رسیده است.
هم اینک، کفایت و توانمندی آن را دارد تا در خصوص اجرای هرگونه خدمات مرتبط در رزومه شغلی در سطح اماکن گمرکی، ویژه اقتصادی و بندری، آزاد تجاری- صنعتی، علی الخصوص انجام و اجرای تمامی خدمات راهبری پایانه نفتی اقدام به انجام وظیفه شایسته بنمایند.